Certifications

CERTIFICATES & REGISTRATIONS

SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN
NO. SIJIL PENDAFTARAN 1990606-PP0052459
(No. Siri Sijil : A087587)

LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) – G3
NO. SIJIL PENDAFTARAN 1990606-PP052459
(No. Siri Sijil Perakuan Pendaftaran : 141987 A)

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA (SPAN)
PERMIT IPA C3, C4 & D (BEKALAN AIR)
(No. Siri : 52950, 52951 & 53468)

SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN PEMBEKALSOLMAX HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE)(NO. SIJIL : SPAN/BPI/1684 - 2016)

PERBADANAN BEKALAN AIR PULAU PINANG SDN. BHD. (PBA)
(No. Rujukan : E/EM/TST/0/006/02 & E/EM/TST/0/001/02)